Stupnice

DODĚLAT!!!

Dur

Přirozená

Harmonická

Melodická

Moll

Přirozená

Harmonická

Melodická

Církevní módy

Na církevní módy lze nahlížet dvěma způsoby.

Církevní módy

Jónská

Stejná jako stupnice dur. Mění se jenom název

Dórská

  • Vychází z moll
  • Charakteristický interval – velká sexta

Frygická

  • Vychází z moll
  • Charakteristický interval – malá sekunda

Lydická

  • Vychází z dur
  • Charakteristický interval – zvýšená kvarta

Mixolydická

  • Vychází z dur
  • Charakteristický interval – malá septima

Aiolská

Stejná jako stupnice moll přirozená. Mění se jenom název

Lokrická

  • Vychází z moll
  • Charakteristický interval – malá sekunda a zmenšená kvinta

Exotické

Cikánská

Symetrické

Zvětšená

Zmenšená

Alterovaná

Proč se jim říká symetrické?

Be-bopové

Chromatiky

Vzhledem k tomu, že je Bělík kretén...

Dur

Moll

Mozartovská

Alterovaná