Barokní tvorba, Bach a Händel

Barokní tvorba

 • osamostatněna instrumentální hudba
 • dále se rozvíjejí taneční skladby
 • barokní suita
  • core — allemande, courante, sarabande, gigue
  • optional — menuet, air, gavota, polonéza
 • triová sonáta
  • typická barokní forma, celoevropská obliba
  • 2 housle a basso continuo (violoncello + cembalo) — 4 nástroje
 • concerto grosso
  • pro skupinku sólových nástrojů (concertino) a zbytek orchestru
  • předchůdce dnešního koncertu pro nástroj — pak se omezenil počet hlasů concertína
 • sólový koncert
  • dovršil Antonio Vivaldi (několik set různých koncertů)
 • starosonátová forma
  • v drobných sonátách Domenica Scarlattiho (essercizi) — 2 kontrastní témata
  • řadili je do dvojic (budoucí sonátový cyklus)
  • chybělo provedení — byla spíše drobná mezivěta

Francouzští skladatelé — clavecin

 • Francois Couperin
  • couperinovské rondo — jednoduché, monotématické, [A B A C A D A]
  • škola hry na clavecin — Umění hráti na clavecin
  • Kousky pro clavecin
 • Jean Philippe Rameau
  • jako první se zabýval prstokladem
  • ustálil podobu ozdob
  • Kousky pro clavecin (psali všichni)

Johann Sebastian Bach

 • 1685-1750
 • v 10 letech sirotek
 • temperamentní, rval se v hospodě
 • 20 dětí
 • dílo
  • Dobře temperovaný klavír (2 díly)
  • Toccata a fuga d moll
  • Goldbergovy variace
  • Dvojhlasé a trojhlasé invence
  • Braniborské koncerty
  • oratoria — Matoušovy pašije, Janovy pašije
  • Kantáta o kávě (novinka nově přivezená do Benátek)
  • Knížka skladeb pro Annu Magdalenu
  • Umění fugy (poslední dílo, téma na B A C H)
  • transkripce Vivaldiho koncertů

Georg Friedrich Händel

 • opak Bacha — extrovert, neměl manželku ani děti
 • díky němu je velká sborovská tradice v Anglii
 • dílo
  • Vodní hudba
  • Hudba k ohňostroji
  • oratorium Mesiáš