Baroko (1600-1750)

Charakteristika

 • vznik v Itálii, návrat k antice
 • dynamika — sochy v pohybu, hudba je emotivní a velkolepá
 • mohutný rozvoj kontrapunktu
 • nové formy — fuga, passacaglia, concerto grosso
 • také vznik opery, oratoria, kantáty a koncertu
 • církevní stupnice → dur/moll
 • začíná se využívat generál bas
 • afektová teorie
 • osamostatnila se instrumentální hudba
 • u nás baroko později (30-letá válka, bitva na Bílé hoře)

Florencká camerata

 • sdružení umělců
 • průkopníci opery
 • inspirováno Vincenzem Galilei (otec Galilea Galilei)
 • Jacopo Peri – Dafné (první opera — nedochovala se)
 • Giulio Caccini – Euridice (první dochovaná opera)

Claudio Monteverdi

 • opera Orfeo — začátek historie opery
 • opera Ariadna — druhá opera, zachoval se pouze „nářek Ariadny“
 • opera Korunovace Poppeina — z Benátek

Benátky

 • první divadlo — San Cassiano
 • vznik nových divadelních povolání
 • dirigovalo se od cembala, orchestr před jevištěm

Neapolská opera

 • hlavně opera seria
 • 2 druhy recitativů
  • accompagnato — s orchestrem
  • secco — pouze basso continuo
 • Francesco Provenzale — přivezl operu z Benátek
 • Alessandro Scarlatti
  • vytvořil osobitou neapolskou operu (měly třídílnou předehru — sinfonii)
  • vysoké požadavky na zpěváky
  • užíval neapolský sextakord
  • 115 oper
 • Giovanni Battista Pergolesi — opera buffa

Římská opera

 • centrum křesťanství
 • jedno z nejstarších operních středisek
 • význam sborů
 • Giulio Rospigliosi (později papež Klement IV.)
  • komický element v jeho libretech
  • dílo
   • Kdo trpíš, doufej
   • Vše se v dobré obrátí

Francouzská opera

 • nejblíže k baletu
 • Jean-Baptiste Lully
  • dvorní skladatel Ludvíka XIV.
  • dirigent, houslista
  • „Dvorské balety“ — začaly na jevišti, skončily tancem všech
  • 14 oper

Anglická opera

 • Henry Purcell — opera Dido a Aeneas