Bedřich Smetana

 • 1824 (Litomyšl) – 1884 (Praha)
 • zakladatel české moderní hudby
 • ze zámožné sládkovské rodiny — otec majitel pivovarů
 • v deseti letech nehoda — bomba se střelným prachem mu vybuchla u obličeje — omyl si ránu u řeky → zánět, který maskoval nesymetrickým plnovousem — možná příčina budoucího ohluchnutí
 • chtěl být koncertním klavíristou jako Liszt (turné po západních Čechách — koncert v Chebu — 4 lidi)
 • manželka Kateřina Kolářová
  • 3/4 dětí zemřely
  • při návratu ze Švédska — podlehla tuberkulóze a depresím
  • → vzal si její sestru Betty — nepodporovala ho
 • 1848 — založil soukromou klavírní školu v Praze
 • pobýval ve švédském Göteborgu
 • první kapelník Prozatímního divadla
 • obviňován z „Wagnerismu“ — leitmotivy a dramatická výstavba oper
 • libreta k jeho operám psali Karel Sabina a Eliška Krásnohorská
 • 10 před smrtí ztratil sluch — nezabránila mu komponovat
  • → nejlepší díla — Má vlast, Z mého života
 • zůčastnil se druhého otevření Národního divadla (1883) — hrála se Libuše
 • kvůli hluchotě — psychické problémy
 • umírá v ústavu pro choromyslné
 • dílo
  • cyklus symfonických básní — Má vlast
   • Vyšehrad
   • Vltava
   • Šárka
   • Z českých luhů a hájů
   • Tábor
   • Blaník
  • opery
   • Braniboři v Čechách
   • Prodaná nevěsta
   • Dalibor
   • Libuše
   • Dvě vdovy
   • Hubička
   • Tajemství
   • Čertova stěna
   • Viola (nedokončená)
  • symfonické básně (když byl ve Švédsku)
   • Richard III.
   • Hakon Jarl
   • Valdštýnův tábor
  • smyčcový kvartet e-moll „Z mého života“
   • 1876
   • programní
   • zachycuje jeho život od mládí až po ohluchnutí
  • Triumfální symfonie (nehraje se)
  • klavírní trorba
   • České tance
   • cyklus Vzpomínky na Čechy (cyklus polek)
   • cyklus Sny
   • lístky do památníku
   • 2 koncertní etudy