Hudba po druhé světové válce

Techniky

 • rozšířená tonalita (Skriabin, Ravel, Debussy)
  • biakordika a polyakordika
  • bitonalita a polytonalita
  • birytmika a polyrytmika
  • čtvrtttóny, třetinotóny…(Alois Hába)
 • atonalita (Schönberg, Berg, Webern)
  • volná
   • princip volného rozvíjení
   • odmítnutí oktávy
   • komplikovaná rytmická složka (nechtěli symetrii)
  • řízená → dodekafonie
   • žádné tonální centrum, zrovnoprávnění všech tónů
   • 4 řady
   • série — menší úseky, se kterými skladatel pracuje
   • východisko pro
    • multiseriální technika — pracuje i s délkami, dynamikou, pomlkami a barvami
    • strukturalismus — totální organizace všech složek hudby
    • punktualismus — tón či interval zastává roli někdejšího motivu
 • aleatorika
  • alea = kostka
  • princip náhody
  • velká (mění celek formy) a malá (mění hudební materiál — nejsou přesně určený výšky tónů)
  • John Cage
 • elektroakustická hudba
  • elektronická hudba — čistě elektronické prostředky (studio v Kolíně nad Rýnem)
  • konkrétní hudba — z konkrétního zvuku (lidský hlas)
  • music for tape — Steve Reich – Different Trains
 • hudba témbrů
  • důležitá je zvuková barva
  • klastry
  • Ligeti – Atmospheres
 • minimalismus
  • jednoduché rytmické a melodické struktury
  • Philip Glass – opera Einstein on the Beach
  • Steve Reich – Music for 18 Musicians
 • polystylová hudba — všechny různé kompoziční techniky a styly dohromady

Poválečná hudba v Česku

 • komouši — otrávená atmosféra, všechno bylo umlčeno
 • Miroslav Kabeláč
  • nesouhlasil s okupací v 1968 → umlčeli ho
  • dílo
   • Mysterium času (pasacaglia)
   • Zrcadlení (polyfonie)
 • Václav Trojan
  • žák Vítězslava Nováka
  • válčík — Kdybych já uměl psát básně
 • Václav Dobiáš
  • komouš, učil na HAMU
  • skladba Budujeme
 • Jan Seidel
  • Píseň svobody (+ Josef Hora)
  • Kupředu, zpátky ni krok (+ Bedřich Bobek)
 • Klement Slavický
  • moravský folklór
  • syn Milan Slavický
  • etudy
 • Karel Husa
  • žije v Americe
  • psal dodekafonii
  • Hudba pro Prahu