Klasicismus ve světě

Joseph Haydn

 • 1732 – 1809 (Vídeň – naposledy, co Napoleonské jednotky vstoupily do města)
 • Hobokenův seznam
 • působil na dvoře knížete Esterházyho — spokojil se se stálým zaměstnáním, kapelník komorního orchestru, pro který psal neuvěřitelným tempem
 • známý pro svoji laskavost a optimismus
 • kamarád s Mozartem
 • katolík
 • dvakrát jel do Londýna
 • „otec moderní symfonie“
 • dílo
  • klavírní sonáty (Hob. 52 – Eb-dur)
  • koncerty – 9 houslových, 2 violoncellové
  • 104 symfonií (s vířením kotlů, s úderem kotlů, 12 londýnských symfonií)
  • 3 významná oratoria

Wolfgang Amadeus Mozart

 • 1756 (Salzburg) – 1791 (Vídeň)
 • Koechelův seznam
 • od malička hrál na housle a klavír → otec (Leopold) ho vodil po dvorech jako zázračné dítě
 • miloval Prahu — uvedl operu Don Giovanni v Nosticově divadle (Stavovském) → učinil z Prahy metropol
 • manželka Constanze
 • vášnivý hráč karet — nebyl dobrý s financemi
 • dílo
  • requiem (K626)
  • klavírní sonáty (K576, K330, K545)
  • Malá noční hudba (serenáda)
  • opery — kouzelná flétna (postava Královny noci), Don Giovanni, Figarova svatba
  • mše — C-dur (korunovační)
  • koncerty
   • klavírní — A-dur, D-moll, C-dur, Bb-dur
   • flétnový G-dur
   • klarinetový A-dur

Ludwig van Beethoven

 • těžké dětství — otec alkoholik
 • později poznamenán hluchotou
 • povahově svérázny, těžko přístupný, nesnášenlivý
 • věčně v dluzích
 • žák Salieriho a Haydna
 • dílo
  • 9 symfonií
  • 5 klavírních koncertů
  • koncert C-dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr
  • klavírní sonáty — Valdštejnská (C-dur), Patetická (C)
  • Zlost nad ztraceným grošem
  • Pro Elišku
  • Missa solemnis D-dur
  • mše — Kristus na hoře Olivetské