Richard Strauss, Gustav Mahler, Claude Debussy

Richard Strauss

 • 1864-1949
 • skladatel pozdější éry romantismu, mistr instrumentace, dirigent
 • hlavně opery a symfonické básně
 • při studijích v Berlíně se setkal s Hansem von Bülowem — nabídl mu místo dirigenta v Meinigenu — zde do roku 1885
 • v Berlíně dirigoval Tristana a Isoldu
 • věnoval se hudební teorii → upravil a doplnil Berliozovu Nauku o instrumentaci
 • 1933 — nástup nacistů — nedobrovolně jmenován prezidentem Říšské hudební komory
  • od režimu se distancoval
  • 1935 sesazen pro spolupráci s židovským spisovatelem
  • po porážce nacistů — obviňován ze spolupráce s režimem
  • → odjíždí do Švýcarska (bez velkých finančních prostředků)
 • ke konci života dostal svolení vrátit se do Bavorska
 • dílo
  • opery
   • Salome
   • Elektra
   • Růžový kavalír
   • Ariadna na Naxu
   • Žena beze stínu
   • Arabella
   • Dafné
   • Tichá žena
  • symfonické básně
   • Smrt a vykoupení
   • Tak pravil Zarathustra
   • Alpská symfonie
   • Enšpíglova šibalství
   • Don Juan
   • Don Quijote
   • Symfonia domestica
  • balet — šlehačka
  • čtyři poslední písně (poslední dílo — rok 1948)

Gustav Mahler

 • *1860 (Kaliště)
 • psal převážně symfonie
 • posedlý neustálým zdokonalováním a úpravovaním svých již hotových skladeb
 • vegetarián — „pro rozvoj své duše“
 • výborný dirigent — všechny kouty světa
 • umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéfdirigent Vídeňské filharmonie
 • chata v Alpách — komponoval prakticky jen tady, jindy neměl čas
 • dílo
  • 9 symfonií + symfonie Píseň o Zemi
  • písňové cykly
   • Pět písní pro zpěv a klavír
   • Chlapcův kouzelný roh
   • Písně o mrtvých dětech
   • Písně potulného tovaryše
   • Rückertovy písně

Claude Debussy

 • 1862-1918
 • impresionista
 • umělecké názory konzultoval s malíři
 • ovlivněn Prokletými básníky, symbolismem, synestesií
 • na klavír ho v mládí učila Maute de Fleurville — žákyně Chopina, tchýně Paula Verlaina
 • Pařížská konzervatoř
  • učitel César Franck
  • problém s učiteli harmonie a klavíru — chtěl být originální
 • podporován Naděždou von Meck
 • okouzlen celotónovkou
 • dílo
  • orchestrální skladby
   • Předehra k Faunovu odpoledni
    • první orchestrální impresionistická skladba
    • inspirovaná básní Stéphana Mallarmé
    • při premiéře kvůli nadšení publika hraná 2x
   • Moře
   • Nokturna
   • Obrazy pro orchestr (původně zamýšleno jako pokračování Obrazů)
  • klavírní skladby
   • Bergamská suita (3. věta — Clair de lune)
   • Preludia (2 sešity)
   • Etudy
   • Rytiny
   • Dětský koutek
   • Obrazy (2 sešity)
  • opera Pelleas a Melisanda
  • Syrinx — pro sólovou flétnu
  • Smyčcový kvartet g-moll