Vznik a teoretické principy klasicismu, sonátová forma

 • oproti baroku — důraz na střízlivost v mnoha směrech
 • racionalita
 • Encyklopedie
  • „vědění uzavírající se v kruhu“
  • francouzští encyklopedisté pod vedením Denise Diderota
 • ve Francii — Velká francouzská revoluce (1789)
 • Sturm und Drang
  • preromantické literární hnutí
  • reakce na racionalismus a osvícení
  • postihne Goetheho, Haydna, Mozarta
 • osvícenský absolutismus doceňuje význam vzdělání — povinná školní docházka
 • v hudbě — periodicita — „nejmenší hudební úsek, který je schopen samostatné existence“
 • vznik sonátové formy
  • v užším slova smyslu — výstavba jedné věty
  • v širším slova smyslu — 4-větý celek (sonátový cyklus)
 • sonátová forma proniká do ostatních forem klasicismu
  • klavírní sonáta
  • symfonie
  • instrumentální koncert
  • smyčcový kvartet
 • z concerta grossa se stává koncertatní symfonie
 • hudební život se přesouvá ze soukromých paláců do koncertních sálů a divadelních domů → vznik hudební kritiky