Zdeněk Fibich a Melodram

Zdeněk Fibich

 • 1850-1900
 • jediný český romantik
 • studoval v Praze u Bedřicha Smetany, taky ve Vídni, Lipsku, Paříži, Mannheimu
 • malíř, studoval práva, mohl být inspektor ČD
 • zemřela mu manželka, 2 děti — byl si nucen vzít švagrovou → nakonec se rozvedl a vzal si Anežku Schulzovou
 • syn Richard (na památku Richarda Wagnera)
 • 1940 — Společnost Zdeňka Fibicha
 • dílo
  • opery — Mesinská nevěsta, Bouře, Hedy, Šárka, Pád Arkuna
  • Hippodamie (libreto) — jevištní melodram
   • námluvy Pelopovy
   • smír Tantalův
   • smrt Hippodámie
  • symfonické básně — othello, rukopis Královédvorský, bouře
  • melodramy — Vodník, Polednice, Štědrý den
  • klavír — malířské cykly, nálady a dojmy
  • smyčcová kvarteta
  • mše F-dur

Melodram

 • recitace za doprovodu hudby
 • vznik v 18. století
 • druhy
  • koncertní — Fibichovy melodramy na texty K. J. Erbena
  • scénický — trilogie Hippodamie
  • melodram jako součást jiného hudebního útvaru — v Řeckých pašijích
 • první melodramy
  • Jean-Jacques Rousseau — Pygmalion
  • Jiří Antonín Benda — Ariadna na Naxu, Médea
 • oblíbený i ve 20. století (Schönberg, Stravinskij, Honegger)
 • od 1997 — Mezinárodní festival koncertního melodramu v Praze — jediný svého druhu ve světě