40. léta v ČSR

 • start swingu (americké filmy)
 • po Anglii a Francii je ČSR nejjazzovější zemí
 • nucená izolace od západu, čerpalo se z domácích zdrojů
 • musely se upravovat texty (kvůli cenzuře/kolaborantství)
  • Inspirování se českou lidovkou — Cvrček muzikant, V komoře je myš, Hrály dudy
  • Vyznání se novému rytmu a stylu — Sjezd swingařů, Ráda zpívám hot, Dívka k rytmu zrozená
  • Cowboyské písně — Je na západ cesta dlouhá, Jedu nocí se svým koněm
 • autoři se scházeli kolem nakladatelství R. A. Dvorského a kolem orchestrů (Karla Vlacha)
  • Václav Pokorný — Říkej mi to prosím potichoučku
  • Bedřich Nikodém — Už nikdy víc milovat nebudu, Mám malý stan, Je po dešti
  • Sláva Eman Nováček — Jen pro ten dnešní den, Slunečnice
 • textaři — Jiří Traxler, Karel Kozel
 • zpěváci — Arnošt Kavka, Inka Zemánková, Jiřina Salačová, Sestry Allanovy
 • zvukový vzor — orchestr Glenna Millera
 • mladší autoři
  • Vlastimil Hála
  • Karel Krautgartner
  • Zdeněk Petr
 • Rytmus 48
  • orientovaný na bebop
  • Jan Hammer St. (vibrafon)
  • nahrávky — Šero, Jarní procházka, The Man I Love
  • + Karel Krautgartner (alt sax) — Night and Day
 • Finian’s Rainbow (Voskovec a Werich)
  • 1948
  • první muzikál, co se prosadil na evropské půdě
  • orchestr Karla Vlacha
  • zpěvák Rudolf Cortés
 • 25. 2. 1948 (bílý únor) — swing přestává být nahráván i vysílán