Dixieland

 • vzniká jazz
 • místo — New Orleans
  • bohatší — Up Town (americká)
  • chudší — Down Town (francouzská)
 • po skončení občanské války (1861 — 1865) — mnoho černochů bez práce → vyrábějí nástroje, z čeho jen jde (napodobují hudbu v kostele a na polích)
 • Kreolové — míšenci (měli práva do roku 1894) → kapely z nevzdělaných černochů a trochu vzdělaných Kreolů
 • vzniká Marching Jazz (pochodový) — archaický
 • 1897 — vzniká Storyville
 • zakladatelé jazzu
  • Buddy Bolden — akordeon → trumpeta
  • Freddy Keppard
  • Joe “King” Oliver
  • Sidney Bechet (midi sax — vibrato)
  • Jelly Roll Morton — piano
 • Storyville končí vstupem USA do války (1917) → kapely šíří na Mississipi NO-Jazz (Dixieland)
 • název dixielandu — Mason-Dixon Line (hranice mezi čtyřmi státy)
 • původní dixieland
  • založen na sólistovi (trumpetista)
  • kolem doprovodní hráčí (klarinet, trombon) intuitivně vyplňují/dodávají/variují melodii
  • může připomínat polyfonii (2. a 3. hlas)
  • nástroje — tuba, banjo, buben/valcha, (piano)
 • Chicago dixieland
  • místo tuby — kontrabas
  • místo banja — kytara
  • rytmus se cítí na 4 (u tradičního dixielandu na 2)
  • připomíná Hot Swing
 • hvězda — Louis Armstrong (vyspělý jazz vocabulary)
 • hitovky
  • Basin Street Blues
  • When the Saints Go Marching In