Alterované akordy

Jak vytvořit více napětí?

Nejdřív si pojďme vysvětlit alterace. Proč existujou? Lidské ucho si neustále zvyká na nové zvuky. To, co bylo efektivní v klasicismu (třeba zmenšený akord) už na nás tak ultimátně nepůsobí, proto skladatelé potřebovali nové prostředky a souzvuky.

Alterace zvyšují napětí a tedy potřebu se rozvést.

Co můžu alterovat?

Dur

V dur můžu alterovat nonu (9.) oběma směry a undecimu (11.) nahoru.

Alterace v dur

Moll

Pokud se pohybuji v moll můžu alterovat nonu (9.) dolů a undecimu (11.) oběma směry.

Alterace v moll

Rozvod alterovaných tónů

Alterované tóny postupují ve směru alterace.

  • Pokud je tón zvětšený, postupuje nahoru.
  • Pokud je tón malý/zmenšený, postupuje dolů.
Dávame jim přednost před ostatními tóny/rozvody.

Rozvod alterací

Funkce

Alterované akordy se rozvádějí vždy do tóniky.
Tímpádem se alterace vyskytují v těchto funkcích:

Tónina Funkce
Dur D, S+7, VII
Moll D, S+7, II

Alterace ve funkcích

Alterace se mohou pro každou funkci tvářit jinak, avšak jde o pořád stejné tóny. Například na dominantě v dur je možné alterovat kvintu oběma směry a septimu nahoru.

Alterace v různých funkcích

Dělení

Nebyla by to "Bělíkovská" harmonie, kdybychom neměli neslmyslné dělení.

  • Pokud se v akordu nachází zmenšená tercie, je alterace pravá, jinak je nepravá.
  • Pokud díky alteraci vznikne dominanta se zvětšenou kvintou, říká se jí Smetanovská dominanta (zvukově se dá přirovnat ke šlágru).

Pokud je v akordu zvětšená tercie, je nevhodný k použití.

Tohle není zas tak podstatná informace vzhledem k tomu, že v hodinách jsou tyto alterace předepsané.

Dvojitá alterace

Jeden tón je možné alterovat oběma směry, avšak nesmí být ve stejné oktávě (čili většinou jeden tón bude v basu).

Dvojitá alterace
Dvojitá alterace

Zkřížení

Alterace lze použít v kombinaci s mimotonálními dominantami. Nejde o zas tak překvapivé zjištění vzhledem tomu, že mimotonální dominanty směřují do chvilkové tóniky. Jen je si to třeba uvědomit.

Rozvod alterací