Modulace

Jak se dostat z jedné tóniny do druhé?

Tento článek ještě není dodělaný.

Úvod

Na začátek trošku toho hudebního žargonu. Každá modulace má tři části. Nikoho to vlastně nezajímá, ale u zkoušení byste to říct asi měli.

 1. Výchozí
 2. Modulační
 3. Cílová

Modulace se dělí taky podle typu přechodu.

 • Diatonická
 • Chromatická
  • přes chromatické spoje
  • pomoci alterovaných akordů
 • Enharmonická

Kromě modulací se v hudbě může objevit taky vybočení (na krátkou dobu) a tóninový skok (změna tóniny bez modulace).

Diatonická modulace

Diatonická modulace funguje na principu přehodnocování akordů. Co to znamená? Akord C dur je v tónině C tónika, avšak v tónině F dominanta.

Blízkost tónin

U diatonických modulací se hodně využívá kvartkvintového kruhu a v něm vzdálenosti tónin.

Kvartkvintový kruh - vzdálenosti
Jelikož je to kruh, můžeme k tónině dojít oběma směry (no shit). Volím ovšem bližší cestičku.

Pokud je tónina vyšší, myslí se, že je umístěna více vpravo – má víc křížku/míň béček. Tónina nižší je opakem.

Dur → dur

Pomoci diatonické modulace můžu jít maximálně přes pět tónin. Pokud chci modulovat do tóniny, která je vzdálenější, musím tak udělat přes pomocnou funkci (prakticky spojit dvě modulace dohromady).

Vzdálenost Funkce
1 II, IV, VI
2 II, IV
3 až 5 Molová subdominanta (Sb)
Funkci, přes kterou chci modulovat vždy vybírám podle vyšší tóniny.

Moll → moll

Podobně jako u modulace z dur do dur můžu modulovat maximálně o pět tónin. Narozdíl se ovšem u této modulace naskýtá naprosto kreténský systém. Vždy můžem modulovat buď přes:

 • Mollovou subdominantu vyšší tóniny
 • Durovou dominantu nižší tóniny
Vždy je to jedna z těchhle funkcí (někdy i obě). Nepodařilo se mi najít smysluplný systém, nezbývá nic, než tyto dvě možnosti "prozkoušet".

U prozkušování musím brát v potaz taky harmoické a melodické tóniny.

Se změnou tónorodu

U paralelních tónin jdu přes subdominantu cílové funkce.

U stejnojmenných tónin jdu přes charakteristickou funkci výchozí tóniny (v dur D, v moll S).

Moll → dur / moll → dur

 • 1 až 2 tóniny – S nebo II vyšší tóniny
 • 3 až 5 tónin
  • pokud je vyšší tónina durováSb vyšší tóniny nebo D nižší tóniny
  • pokud je vyšší tónina molová – musím jít přes zprostředkující tóninu

Pokud chci modulovat o více jak pět tónin, musím použít zprostředkující tóninu (podobně jako u předchozích modulací).

Rychlá diatonická modulace

Narozdíl od ostatních nemá tato modulace modulační moment. Místo toho přeskočí na další akord.